Content recycling

En kundtidning, framförallt om den är annonsfinansierad, skapar möjlighet till kostnadseffektiva framtida kommunikationssatsningar. Det handlar om content recycling.

I samband med en kundtidningsproduktion skaffar KreParts medarbetare stor kunskap om företaget eller organisationen. När tidningen är tryckt finns också ett utmärkt basmaterial i form av bilder och texter.

Kostnadseffektivt

Kunskap och basmaterial innebär att KrePart på ett kostnadseffektivt sätt kan producera exempelvis annonser, material till sociala medier, och broschyrer – utan att kunden behöver lägga någon större möda på olika marknadsinsatser.

Återvinning när den är som bäst, alltså.

En kundtidning ger värdefullt basmaterial som med fördel kan användas i kampanjer. Läs mer om kampanjer.