Tryckt reklam och marknadsföring

En trycksak med information om ett företag, en myndighet, en förening eller en viss produkt är en effektiv typ av reklam genom att den direkt når fram till målgruppen antingen genom ett utskick eller egen utdelning. Utan att behöva konkurrera med all information som finns på webben.

KrePart har en lång erfarenhet av att producera broschyrer, foldrar och andra trycksaker. Som en röd tråd genom alla produktioner löper förmågan att plocka essensen av varje enskilt projekt.

Vill du veta mer om trycksaker? Kontakta oss. Läs gärna mer om digitala tjänster.