Grafisk design och logotyper

I grund och botten är logotypen fortfarande den viktigaste byggstenen i ett varumärke. Den är varumärket/företagets signatur och har samma funktion som när den kände möbelsnickaren ristade in sina initialer på byrån någon gång på 1600-talet.

Logotypens roll har under senare tid förändrats. Mest frapperande är hur viktig den digitala miljön har blivit. Och det ställer högre krav på formgivarna som nu även måste tänka på att logotypen ska kunna animeras, allt för att den väl ska smälta in i digitala miljöer.

En bra logotype gör ingen sommar. För lyckad marknadsföring krävs ett identitetsprogram, en grafisk profil. I den bestäms färger och form, typografi, grafiska element, rörlig bild och exempelvis hur dekoren på bilarna ska se ut.

Erfarenhet, kompetens och en stor portion fantasi är egenskaper som gör att KrePart kan ta helhetsgrepp på både stora och små företags strävan efter en framgångsrik identitet.

Vinnande design?

Vill du veta mer om grafisk design ta kontakt. Läs gärna mer om trycksaker.