Content marketing

Kundtidningar, personaltidningar, mässtidningar, jubileumstidningar, invigningstidningar och specialtidningar. Leverantörsfinansierade eller helt redaktionella spelar ingen roll. Nyckeln till framgång stavas content marketing.

Hög trovärdighet

Content marketing handlar om att leverera intressant och trovärdig läsning. Smart content marketing stärker kundrelationen och varumärket.

Innehåll i fokus

En bra kundtidning sätter innehållet i fokus. Därmed erbjuds läsaren relevant, spännande och intressant upplevelse. Berättelser från verkligheten, gärna med en underhållande tuch, som har koppling till organisationen eller företaget, skapar både trovärdighet och förtroende.

Läs mer om KrePart