21 november 2018

Medvind för Etecs Yh-utbildningar

Inom kort kommer Etec-magasinet ut i brevlådan, en produktion gjord av KrePart. Där berättar vi bland annat om vad som händer på skolan. Tre nya lärare är nyligen rekryterade och det finns även långtgående planer på en ny och attraktiv utbildning inom hydraulik. Det blåser minst sagt medvind för Etecs Yh-utbildningar. 

Rektor och vd Ylva Alexandersson kan nöjt konstatera att rekryteringen av de tre nya lärarna kommer att stärka Etecs Yh-utbildningar på flera plan.
– Det känns fantastiskt bra. Det är tre mycket kunniga automationstekniker med lång och gedigen erfarenhet från olika områden. De kommer att bidra till att höja utbildningsnivån ytterligare samtidigt som deras kompetens kommer att höja statusen för hela Etec.

Nyfikna på teknik
Magnus Thunberg kommer närmast från konsultföretaget Elproj med uppdrag på bland annat Scania. Han har tidigare jobbat med säkerhet på OKG.
Pär Danielssons yrkeslivserfarenhet kommer huvudsakligen teknikföretaget Modig Machine Tool samt Järnforsens Enerigi. Han kommer från Virserum och är starkt engagerad i det lokala föreningslivet.
Sist ut av de nya lärarna är Joakim Wilensjö som åter är på mammas gata. Han har tidigare jobbat på Elajo i Västervik och är, efter en sejour som säljare, tillbaka inom automationsområdet som lärare. Pendlar från Västervik tillsammans med sin son som går första året på Etecs gymnasieutbildning.
– Det här är tre sociala killar som är nyfikna på teknik i alla former och med bred erfarenhet av automation. Efter inskolning under våren kommer de att vara i full tjänst till höstterminen 2019.

Kortare utbildning
Vid sidan av lärartillskottet är planeringen i full gång för ytterligare en Yh-utbildning. En arbetsgrupp med representanter från näringslivet och Oscarsgymnasiet har börjat titta på formen för en anpassad Yh-utbildning inom hydraulik.
– Tanken är att skapa en kortare utbildning på tre till fem månader för att snabbt kunna tillgodose behovet av utbildad personal. Den ska rikta sig till både företag som vill vidareutbilda sin personal och de som snabbt vill utöka sin kompetens. Det finns en stor efterfrågan på den här typen av utbildning och om allt går enligt planerna ska vi vara igång till höstterminen 2020, framhåller Ylva Alexandersson.