24 januari 2019

Ny tidning till Döderhults församling

Det första numret av KreParts nya regelbundna produktion, en tidning för Döderhults församling, har äntligen landat i brevlådan! 

Det kristna budskapet, modernt paketerat och lättillgängligt för alla. Döderhults församling satsar på en tidning av senaste tappning. 
– En otroligt bra kanal för att nå ut till församlingsmedlemmarna, säger kyrkoherde Anders Byström.

KrePart hjälper församlingen att nå ut
Satsningen sker i samarbete med kommunikationsbyrån KrePart i Oskarshamn, som är experter på bland annat produktion av tidningar. 
– Med professionell hjälp tar vårt marknadsarbete ett steg in i en ny dimension. Att kommunicera på rätt sätt är oerhört viktigt i dagens häftiga mediabrus. Vi jobbar hela tiden med att försöka nya former att nå ut på, som kan spegla vår verksamhet och vad vi står för, säger Linda Tiri, informatör i Döderhults församling, och får medhåll från Anders Byström:
– Det är otroligt bra att kunna använda sig en lokal aktör. KrePart jobbar på vårt uppdrag men också tillsammans med oss. Tanken är att lyfta fram allt bra som församlingen uträttar, inte minst alla våra eldsjälar som får verksamheten att snurra.

Nytt omtag ska nå fler
Tidningen är ett helt nytt omtag från det tidigare Kyrkbladet som funnits i många år. En produktion som varit mycket uppskattad, under ledning av Leif Norrgård.
– I och med att samarbetet med Högsby församling avslutades i höstas, upphörde även det gemensamma Kyrkbladet. Nu är det dags att tänka nytt, säger Anders Byström. 

Och nytt ska det bli. På 16 sidor, fem gånger om året, ska församlingens arbete marknadsföras på ett lättillgängligt och trovärdigt sätt. Djupdykningar i verksamheten, personporträtt på goda förebilder och spännande artiklar om alla aktiviteter som församlingen erbjuder. Tanken är att nå både aktiva och mindre aktiva församlingsmedlemmar.

Tidningen ska till hundra procent stötta verksamheten och medverka till ett ökat intresse för församlingens aktiviteter och gudstjänster. Som bonus också visa på allt bra som kyrkoavgiften finansierar.

Inspirationsmagasin med bibelcitat
– Ett spännande uppdrag som handlar om att föra in det kristna budskapet både i stort och smått. Tanken är att vi tillsammans med församlingen ska skapa ett inspirationsmagasin som ger glädje och hoppfullhet – men som också manar till en smula eftertanke. Därför kommer alla texter ha ett tillhörande bibelcitat, säger Mikael Petersson, vd KrePart AB.

Läs gärna den digitala upplagan av Döderhults församlings tidning.