Bästa boendet

Vägvinnande åtgärder är bra. Lika viktigt är att tala om förbättringar. Över tid har KrePart levererat kundtidningar till bostadsföretaget Byggebo. Resultat: Ett stärkt varumärke. Läs om Bästa Boendet här