Reklam betyder så mycket

Kundtidningar, broschyrer, annonser, grafiska profiler, roll-ups, broschyrer, kampanjer, film, webb, direktreklam, LED-spottar, skyltar och fönsterdekor. Allt handlar om marknadskommunikation. Och bra marknadskommunikation bygger på lyhördhet.

Kommunikationsbyrån KrePart är specialister när det gäller textproduktion och slagkraftiga budskap. Byrån tar oftast helhetsgrepp på de marknadsinsatser som ska göras. Det innebär att strategi, design, research, fotografering, kontakter med olika myndigheter och tryckeritjänster ingår.

Marknadsföring genom trycksaker 

Trycksaker i form av allt från foldrar och broschyrer till sofistikerade DR-produkter är ett bra sätt att sprida information på. Läs mer om trycksaker

Affärsdrivande kampanjer 

Den som snabbt vill nå försäljningsmässiga framgångar ska satsa på en kampanj. Det vill säga budskapet ska presenteras med hjälp av flera kanaler. Samtidigt. Läs mer om kampanjer

Logotyp och grafiska profil 

Att arbeta efter en strikt grafisk profil är framgångsrikt oavsett om det gäller webb, trycksaker eller bildekor. Och logotypen får inte missbrukas. Läs mer om logotyp och grafisk profil

Smart PR ger medvind

PR, public relations, spelar en mycket viktig roll i dagens häftiga mediabrus. Genom att applicera olika budskap i trovärdiga miljöer uppnås framgång. Läs mer om PR

Vad är vinnande reklam för dig?

Vill du veta mer om vinnande reklam för dig ta kontakt med någon av oss på KrePart eller använda formuläret nedan.